Styrkecentret


Baggrunden for at lave styrkecenteret på Tvis skole er, at vi oplever, at det er svært for børn med særlige behov at være i deres klasse en hel skoledag. 

Børnene kan have brug for at blive skærmet, have pauser, få mere struktur, mere forudsigelighed, kortere intervaller i undervisningen og være i mindre grupper. 

Rammerne i styrkecenteret er følgende: 

  • Der er mulighed for at varetage individuelle opgaver i samarbejde med f.eks. ergoterapeut, tale-læse konsulent, Videncenteret, BUA og andre fagpersoner.
  • For at blive tilknyttet styrkecenteret skal det aftales med SFO-lederen. 
  • Der skal laves en handleplan omkring forløbet i samarbejde med SFO-lederen, samt løbende opfølgning omkring barnet.
  • Der er en forventning omkring, at der bliver arbejdet med at give barnet redskaber, således at forløbet bliver et midlertidigt tiltag.
  • Der er en forventning omkring, at personalet i styrkecenteret skal have en aktiv rolle i forhold til møderne omkring barnet.
  • Det der primært er fokus på i styrkecenteret er, kravnedsættelse, stress reducering og social træning.
  • Styrkecenteret henvender sig primært til 0.-3. klasse, men kan eventuelt udvides til ældre klasser.
  • I Styrkecenteret er det en fast pædagog, der er ansvarlig for dagligdagen. Børnene reagerer, hvis det er forskellige voksne.
  • SFO-lederen er tovholder på styrkecenteret.