Hverdagen på Tvis Skole

Tvis Skole er en traditionel folkeskole med alle de kvaliteter, der ligger i at samle alle børnene i skoledistriktet på en fælles kulturbærende folkeskole og SFO.

  • Indskolingen har 1-2 spor pr. årgang.
  • Mellemtrinnet har 1-2 spor pr. årgang.
  • Udskolingen har 3-5 spor pr. årgang.

Vi har i øjeblikket ca. 400 elever.

Fra 8.klasse er vi også moderskole for elever fra Mejdal/Halgaard og Nr. Felding, hvorfor udskolingen er forholdsvis stor.

Undervisningslektionerne længde er 45 minutter, da vi på denne måde har mulighed for at lave tolærertimer i et antal lektioner i alle klasser.

I indskolingen og på mellemtrinnet er der indlagt luftepauser, så eleverne kan holde koncentrationen. Lektionerne er dermed præget af stor variation i forhold til indhold og form. Når man kommer på skolen vil man opleve, at mange elever arbejder på gange og fællesområder med kreative opgaver, lektier, gruppearbejde mm. Indskolingens lærere og SFO’ens pædagoger arbejder tæt sammen for at skabe optimale rammer for vores indskolingselever.

Skolen ligger midt i Tvis og tæt på Tvis-Centeret. Tvis-Centeret samler alle fra foreningslivet i byen, men i skoletiden benytter skolen Tvis-Centerets faciliteter til en varieret idrætsundervisning og andre understøttende undervisningsaktiviteter.

Lokalsamfundet er meget aktivt, og lokalsamfundet er et vigtigt aktiv for skolen. Skolen samarbejder med lokale virksomheder på forskellige klassetrin, så den åbne skole på Tvis Skole laves blandt andet i samarbejde med nogle af de store virksomheder i byen fx Tvis Køkkener (TMC), Actona og BM Silo.
 
Vi har også elever, som nogle gange trænger til andre rammer. Det kan være elever, der bliver udfordrede af det store klasserum eller har udfordringer af forskellig karakter. Disse elever tilbydes timer eller dage i Styrkecenteret eller på Onsdagsholdet. Dette uddybes under fanen ”Inklusion”.

Billeder siger mere end 1000 ord, så dette link giver et fint indblik i en hverdag på Tvis Skole

Film om hverdagen på Tvis Skole

Se film fra 8.-9 kl. Adventure Race i 2023

Film fra Adventure Race