Skolebestyrelsesmøde november 2021

Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag den 30/11- 2021.

Referat

Formand

Hvad rører sig?

 • Tvis-strategi er ved at nedsætte arbejdsgrupper i de 5 undergrupper. Noget bliver langsigtet, men nogle dele af strategien har kort sigte.
 • LAR-projektet er ved at tage form, og der vil nok snart blive gravet en del omkring skolen – start 2023.

Skoleleder

 • Personalenyt

Solveig orienterede.

 • Coronaretningslinjer ved stigende smitte.
  ​Vi har ikke meget smitte på skolen, men vi er meget opmærksomme lige nu.
  Vi er ramt af personaler, som har corona-ramte børn, og derfor er vi alligevel ramt.
  ​Vi forsøger at opfordrer til, at vi passer på hinanden, hvorfor vi har lavet nye retningslinjer:
  • eleverne opholder sig i eget lokale
  • test af alle elever fra 1.-9. klasse og personale hver mandag 
  • Elever, der vil være sammen på tværs i pauser, skal være ude.
  • Forældre skal vise coronapas ved forældremøder.
  • lærere kan forberede sig hjemme
 • Renovering
  Malerne rykker ind snarest og går i gang med gangarealerne
  Reoler på biblioteket sendes til sprøjtemaler
  Dørene til klasselokalerne er bestilt – de bliver lysegrå
 • Tæt samarbejde på 5. årgang. Lektionerne parallellægges med mulighed for holddeling.
  Vi er usikre på størrelsen af 5. klasse, hvorfor klasserne parallellægges. Vi håber, at vi er 29 elever, så vi får 2 klasser i kommende skoleår.

SFO leder

 • Personalenyt
  Ny studerende starter i morgen, og der er nyansat pædagog i SFO'en – Jane er netop startet. 
  SFO'en har fået fisk, så der er akvarium ovenfor trappen.

Afdelingsleder

 • Terminsprøver: Afvikles i den sidste uge inden juleferien i 9. klasse.

Øvrige medlemmer

Mona: Tvis Idræt har haft en inspirationsaften med DGI. Idrætsforeningerne arbejder videre med de inputs, der er kommet.

Lisbeth: Byen mangler klubtilbud til 7.klasse og opefter, men måske kan vi håbe, at Tvis Strategigruppen kommer med ideer til løsning af dette, selv om det kommer til at ligge et godt stykke ude i fremtiden.

Skolen har fået et påbud fra brandmyndighederne omkring placering af køleskabe/micro ovne. De må ikke længere stå på gangene.
Hvordan løser vi det?
Fortsættelse af punktet fra sidste møde. Vi har siden sidste møde undersøgt, hvor meget køleskabene bruges i udskolingen

Vi har lavet stikprøvekontrol i overbygningen 5 gange i løbet af den sidste måned. Der er stort set ikke elever i overbygningen, der benytter sig af køleskabene. Der er få elever i 9. klasse, der benytter køleskabet, men der er ingen i 8. klasse, der bruger dem. I 7.klasse er der få, der benytter køleskabet. 
Pga. brandmyndighedernes påbud om at fjerne køleskabene, ser vi ingen problemer med at fjerne disse.

8 skoler deler 4.4 mio. kr. til undervisning i højteknologisk håndværk. Villum Fonden støtter med 3.3 mio. kr. Tvis skole er en af de 8 skoler. Orientering om projektet.

Tvis Skole bliver en del af et spændende forløb omkring MakerSpace. Vi udpeget snarest en Lab-leder, som skal sidde med i en arbejdsgruppe, der skal indkøbe dette materiel. De 8 skoler skal sammen blive enige om, hvordan udstyrs-pakken skal se ud. De 8 skolers lab-ledere skal sammen uddannes i at mestre dette materiel. Vi glæder os til forløbet og håber, at vi kan lavet et MakerSpace-lokale.

Der er meget fokus på inklusion nationalt og lokalt.
Diskussion om forskellige aspekter blev vendt – punktet tages op igen, hvor vi vil forsøge at være mere konkrete på, hvad vi skal og kan gøre på forskellige niveauer og arenaer.

Vi har udvidet vores onsdagstilbud med et torsdagstilbud, som lige nu er målrettet 6. årgang. På mødet orienteres om de interne og eksterne støttemuligheder. Hvor lykkes vi og hvor er vi udfordret.
Forventeligt får vi 4 elever på holdet. Vi starter med 2 elever.

Hvordan ser skolen videnstab og trivselsproblematikker på bagkanten af corona?
Skolen kan se, at der er elever, der har svært ved at komme ind i et arbejdsflow, men vi kan ikke umiddelbart se, at der er viden-tab. Vi har elever, der er ramt på trivslen, og som vi hjælper så godt vi kan.

Næste møde er 18. januar 2022