Skolebestyrelsesmøde maj 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 12/5 kl. 17.00 – 19.30.
Afbud: Mette Maigård, Lisbeth B.

Referat

Formand

 • Intet nyt

Skoleleder

 • Barselsvikariat
 • En af vores lærere skal på barsel efter sommerferien. Det kommer til at passe med et helt skoleår. Vi påtænker at slå op internt.
 • Ledige stillinger
 • Vi fandt 2 dygtige nye lærere til indskoling og mellemtrin ved ansættelsessamtalerne d. 11/5-20.
 • Vi mangler nu kun at finde de sidste til overbygningen.
 • Det har betydning for fagfordelingen. Den bliver lidt forsinket i år.

Elevråd

 • Intet nyt.

Afdelingsleder

 • Se punktet Corona-skole

Personale

 • Se punktet Corona-skole

SFO

 • Dejligt at førskolebørnene nu er landet der hvor de skal være. De har været flyttet lidt rundt.
 • Vi har manglet vores fysiske opstartsmøde. Det kan være svært at skrive sig ud af alt. Særligt lige for tiden, hvor vi oplever mange ændringer.
 • Vi har oplevet stor fleksibilitet og velvillighed både blandt forældre og personale ift. at få tingene til at gå godt.
 • Der har været nogle få opstarts-vanskeligheder, men det er på plads nu.

Øvrige medlemmer

 • Intet at bemærke

Skole
Orientering om genåbning for de ældste elever

 • Det var en stor ”gave” at får sat afstanden ned til én meter. Det betyder at vi starter op med næsten fuldt skema for 6. til 9. klasse. Valgfag er dog undtaget. Vores bibliotek er lukket frem til sommerferien.
 • Vi kører med forskudt mødetid.
 • Der bliver oprettet arbejdsgrupper på 4-5 elever.
 • Der bliver mærket op så vi kan guide eleverne rundt på skolen.
 • Pauser: Vi har allieret os med Hallen og Jesper. Vi har mulighed for at sende elever derover. Tanken er at fordele eleverne i område (med tilsyn)
 • I starten vil størstedelen af tiden blive brugt på at vejlede eleverne i den nye skolehverdag
 • Bus: De kører efter normal ruteplan. Det er busselskabets opgave at sikre pladser nok.
 • Vi oplever at rigtigt mange børn ”vokser” ved selv at skulle gå ind på skolen. Men hvordan holder vi fast i forældreengagementet også efter coronaskolen? Samtidig med at vi giver eleverne mulighed for at beholde den nyfundne selvstændighed. Vi tager problemstillingen med i ”Kys og kør”-udvalgets fremtidige arbejde.
 • Skolemad kommer i gang igen i uge 22.
 • Mobiler bliver i taskerne. Mobilhoteller er en smittespreder
 • PPR er åben igen.
 • Vi har været fri for coronasmitte på skolen.
 • Retningslinjerne for information om smittede blev gennemgået.
 • Afslutning for 9. klasse. Vi afventer retningslinjer. Lige nu må vi kun være 10 samlet. Vi forventer at retningslinjerne ændres/lempes efter den 8/6. Uanset så bliver dimissionen sandsynligvis mindre i omfang end vi er vandt til. Vi prøver at finde en løsning, de skal ikke snydes for den oplevelse.
 • En dimission kunne evt. streames
 • SFO: Vi har et stabilt antal tilmeldte børn i SFO’en.
 • Indskoling: Alle klasser er samlet fra fredag i uge 20, fordi afstandskravet er reduceret.
 • De lærere der har hjemmeundervist har fundet en rytme, der nu bliver ændret igen.
 • Der har været en stor grad af tilpasning og fleksibilitet fra personale og elever over hele linjen.

Orientering om budgetopfølgning.
Den alm. daglige rengøring er forhøjet. Den udgift tager forvaltningen sig af.
Vi har to ekstra fleksjobbere til daglig afspritning af flader. Denne udgift bliver båret af jobcentret.
Vi har fået omfordelt nogle lærerressourcer (omlægning af timer) så vi kan spare på vikartimerne.

Orientering om igangværende fagfordeling.

Valgfagssamarbejde med HKU:

 • Den er forsinket, da vi mangler at ansætte medarbejdere til udskolingen. Vi påregner af være klar d. 25/5.

Forældremøder i kommende 8. årgang i en coronatid
- Forhåbentligt kan vi invitere til et forældremøde sidst på skoleåret.

Glemte sager: vi undersøger muligheder for at man (forældre) kan komme forbi skolen og se efter evt. glemte sager.
DB minder personalet om at hjælpe børnene med at få drukket nok i løbet af dagen.
TvIS-projektet er for tiden sat i bero fra HR’s side (pga. corona), men internt arbejdes der forsat på projektet.

Mvh. Søren Enevoldsen/Solveig Mogensen.