Skolebestyrelsesmøde februar 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2021

Referat

Formand

Hvad rører sig?

Nye boliger på vej, som kommer til at ligge bag købmanden. John Gråkær og Sten Kallesøe står for projektet.

Kommunalvalget er skudt i gang. Der er to kandidater i området. Vestre og De Radikale Venstre er repræsenteret. Vi forventer en heftig debat.

Trinbrættet i Tvis er stadig på tegnebrættet, men det er en langsommelig proces. Et udvalg er gået i gang med at lede efter en landspolitiker, som kan bringe projektet videre.

Skoleleder

Personalenyt
Solveig orienterede om personalesituationen.

Der kommet en henvendelse fra kommunen om, at førskolegruppen (den kommende 0. Klasse) ønskes startet en måned tidligere end normalt, da der er pres på institutionerne i byen. Vi regner med at løse dette problem, og de starter derfor på skolen 1.4.2021. Der følger personale med fra børnehaven.

SF​O leder

Nødpasningen kørte godt, men nu er vi hurtigt videre i en genoplukning.

SFO´en arbejder i bobler, og vi er på vej ind i en masse nye retningslinjer. Eleverne bliver i klasserne, men i ydertimerne flytter personalet sig for at det hele til at hænge sammen. Vi har ikke fået ekstra ressourcer tildelt.

Der kommer en invitation til indvielse af BMX-banen, når corona har lagt sig. Hvis der går for lang tid, tages banen dog i brug.

Afdelingsleder

  • Eksamen sommeren 2021 9. og 8. årgang

Prøver i de nye obligatoriske valgfag i 8. klasse er aflyst.

Prøver på 9 årgang gennemføres i følgende fag:

  • Dansk – skriftlig fremstilling, læsning, retstavning, mundtlig
  • Engelsk – mundtlig
  • Matematik – med hjælpemidler og uden hjælpemidler

Nødundervisning 

Lærerne er meget opmærksomme på mistrivsel, alenehed og elever, som har svært ved at holde motivationen oppe.

Elever har været indkaldt til fysisk nødundervisning tre dage om ugen med Dorte Rytter. Dorte er vores inklusionsvejleder, og hun hjælper primært eleverne med at danne struktur i en virtuel skoledag.

Vi har netop udsendt et brev til forældrene om, at tilbuddet udvides til alle ugens dage.

Forældre og lærere går i dialog om problemstillingerne og tilmelder efterfølgende eleverne til tilbuddet.

Øvrige medlemmer

  • Mona Knudsen: Alle aktiviteter i foreningerne er lukket ned, men der planlægges en happening.
  • Morten Ehmsen: Snerydning på bagsiden af skolen mangler. Solveig undersøger, hvem der har ansvaret.
  • Helle Borregaard: Konfirmationen vil sikkert blive flyttet til den 14. august 2021. Måske skal der holdes blå mandag i august eller september. Modellen blev også brugt i dette skoleår, så skolen oplever ikke, at dette er et problem.

Generel information omkring genåbningen for 0. – 4. klasse 
Retningslinjer for elever og personale
Fokus på elevtrivsel
Fokus på mistet indlæring
I den nye genåbning arbejder vi med bobler, hvor afstandskravet er suspenderet. I stedet er eleverne i bobler, som ikke må brydes. Dette betyder, at eleverne ikke går på tværs af klasser. Vi har stadig nødundervisning, så skolen er ikke forpligtet på målene i bekendtgørelsen i 0. – 4. klasse. Det giver noget ro. Vi forventer, at disse regler også kommer til at gælde for den øvrige skole. 
Vi har valgt at følge det normale skema, så eleverne får en så normal hverdag som muligt. Personalet har således de fag, som de plejer, og som de er fagligt funderet i. De lærere, der kun har en time i en klasse er dog i de fleste tilfælde blevet fjernet. Dette har vi gjort for at undgå, at for mange personaler sendes hjem i et tilfælde af corona.
Personalet skal kviktestes to gang om ugen. Vi forventer at dette er på plads allerede i slutningen af denne uge.
Alle personaler, der har fysisk undervisning, blev PCR-test inden opstarten. Så det nye er, at vi personalet skal testes meget mere.
Spritterne er stadig på skole, og de spritter hele dagen.
Den understøttende undervisning er fjernet fra skemaet, og timerne bruges til tolærerordning. Det er to personaler på i næsten alle timerne i indskolingen.
Der er glæde og smil i indskolingen. Alle klasserne arbejder med trivsel og det at gå i skole. Vi er ikke bekymrede for et stort fagligt tab, fordi det virtuelle har kørt så godt. 
Indskoling og nogle mellemtrinslærere er mødt ind. Nogle lærere har både fysik og virtuel undervisning, og det kører fint.

Status på renoveringen i udskolingen
Der er gang i projektet! Vi er stort set færdig med overbygningen, og alle lokalerne står nogenlunde færdige i uge 8. Vi har taget chancen og sætter gang i fire lokaler på mellemtrinnet. Vi forsøger at udnytte, at eleverne er sendt hjem, og at tømrerne ikke kan arbejde ude i kulden.
Fællesrummet og gangarealerne bliver næste step. Vi håber, at håndværkerne går i gang med det løbende, men ellers bliver det et sommerferieprojekt. Vi påtænker, at møblerne i fællesrummet skal udskiftes, men vi skal lige have overblik over de samlede udgifter til klasselokalernes rullegardiner, pulte og skabe.
Vi har også en drøm om at madkundskab snart kommer på planen.

Søren: Det kunne være godt, hvis skolen igen havde tid til at skrive et månedligt indlæg til Pulsen.
En samlet skolebestyrelse vil gerne understrege, at Tvis Skole gør et fantastisk arbejde i forbindelse med den virtuelle undervisning og i forbindelse med genåbningen af 0.-4. klasse.