Fakta og information

 

 

Karaktergennemsnit

Få et overblik over centrale tal om skolen.

For folkeskoler offentliggøres tal om karakterer, fravær, elever pr. klasse med mere.

Se karaktergennemsnittet her (du kan søge på den enkelte skole):

Karaktergennemsnit

Trivselsmåling

Elevernes trivsel måles hvert år.

Tvis Skole gennemfører en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. 

Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNI•Login.

Se trivselsmålingen her (Du kan søge på den enkelte skole):

Trivselsmåling

 

Antimobbestrategi

Som PALS skole/SFH arbejder vi grundlæggende med at skabe et trygt læringsmiljø og underviser eleverne i den forventede adfærd for derved at skabe god trivsel for den enkelte elev.
 
Vi ønsker at have et miljø, hvor alle elever kan udvikle sig optimalt og som er præget af omsorg, ansvar og respekt.


Antimobbestrategi

Sorg/kriseplan

Tvis Skole har en handleplan til brug for ansatte på skolen i sorg-krisesituationer.  En sådan handleplan kan aldrig være udtømmende og skal naturligvis ikke sætte almindelig sund fornuft eller medmenneskelig forståelse ud af kraft.

Planen er revideret i november 2018
Sorg/kriseplan

Sorg/kriseplan

Praktik som lærerstuderende

Praktik som lærerstuderende

Undervisningsmiljø-
vurdering

Undervisningsmiljøvurdering

Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 19. marts 2024, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2024/2025.

Vores fokuspunkter