Skolebestyrelsesmøde september 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 16/9 kl. 17.00 – 19.30.

Referat

Referat godkendt.

Formand

Søren byder Rikke velkommen i skolebestyrelsen, som ny medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen.

Skoleleder

Personalenyt
Skolen fik op til sommerferien tildelt en ekstra sum penge, som skal bruges til at hjælpe flere børn til at kunne deltage i inkluderende fællesskaber. Dorthe Rytter er ansat i den stilling fra den 1. oktober. 
Derudover er Camilla Kristensen ansat i en stilling fra 1. oktober til 31. december for samme midler.
Mads Kristensen er ansat i et vikariat for Lars Kallesøe, som har orlov indtil den 31. december. 
Bente Jerup er ansat i et vikariat som skolesekretær. 

 • Skolepatrulje start uge 38/39.
  Skolepatruljen er begyndt at stå ved fodgængerfeltet ved hallen hver morgen.  
 • Opstart af skolefrugt efter efterårsferien.
  Vi forventer at begynde frugtuddelingen efter efterårsferien. 
 • Skolerejser - Kend dit Land tur
  5. klasserne rejser en tur på ”Kend dit land” torsdag den. 17/9 til Svendborg. ”Kend dit land” er finansieret af kulturministeriet, for at styrke børnenes kendskab til vores eget land. 

Afdelingsleder

 

Personale
Vi er kommet godt i gang og oplever, at der er god stemning og at alle løfter i flok.

SFO

Vi har haft en vellykket temauge i sidste uge. 
Indskolingen er flyttet i nye, skønne lokaler.  

 • Skadedyr på Fuglsang 
  Der er fundet en rotte på Fuglsang, og skadedyrsbekæmpelsen er tilkaldt, som er i gang med at bekæmpe problemet. 
 • Der skal fældes nogle store træer, som står ved fodboldbanerne på Fuglsang. 
 • Der etableres en BMX-bane på området bag Fuglsang. 
 • Børnetal i SFO
  I SFH2 er der ni børn udmeldt under Corona, men to børn er indmeldt igen. 
 • Der er stor tilslutning til klubben. 
  Der er mange spændende arrangementer i støbeskeen for klubben. 

Øvrige medlemmer

Ingen kommentarer

Støtteforening

Intet nyt fra støtteforeningen

Elevråd

Elevrådet er endnu ikke valgt.

 • Besøg i de renoverede lokale i indskolingen
 • Næste etape

Mobiltelefoner i en coronatid. 
På mellemtrinnet har de mobiltelefonerne i tasken, men de må ikke bruges i frikvartererne. 
I overbygningen skal mobiltelefonerne være i lommerne i timerne, men må bruges i frikvartererne. 
Bestyrelsen drøfter, om mobiltelefonenerne igen skal inddrages. Vi er stadig en mobilfri skole. 
Spisepause til madpakker
Der drøftes, om der skal bruges længere tid til spisning end de 10 minutter, de har i dag?
Det tages med videre til lærergruppen til videredrøftelse.

Skabelon til årshjul medsendes
Emner/temaer bestyrelsen ønsker at arbejde med 

 • Hvordan udvikler vi den gode ungdomskultur i vores overbygning på Tvis Skole? 
 • Skal vi have opdateret nogle af vores retningslinjer og principper?

Forslag om at der filmes i de nyrenoverede lokaler og sendes ud til forældrene.

Mvh. Søren Enevoldsen/Solveig Mogensen.