Skolebestyrelsesmøde april 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 15/4 - 2021

Referat

Formand

 • Hvad rører sig?

 • Vinderup Skole har sendt et åbent brev, som omhandler manglende vedlighed af legepladser i kommunen. Der er et ønske om, at dette overgår til udvendig vedligehold.

Vi skal finde ud af, om vi skal være medunderskrivere på brevet. Solveig undersøger konstruktionen nærmere for at finde ud af, om det er tanken, at omkostningen kommer til at ligge hos børn- og unge, eller om det overgår til teknisk forvaltning. 

Brevet eftersendes af Solveig.

Skoleleder

 • Personalenyt
  Solveig orienterede om personalesager.
 • Udtrædelse af skolebestyrelsen: Joan Brodersen har ønsket at træde ud af skolebestyrelsen pga. nyt arbejde, og ønsket er imødekommet. Anden suppleant, Tanja Bang-Madsen (søn i 9.c) har meddelt, at hun gerne træder ind i skolebestyrelsen. Tanja kommer fra Nr. Felding. Ny næstformand skal vælges på næste møde.

SFO leder

 • Førskole: Orientering om, at skolen er ved at gøre klar til at overtage børnehavens børn. De er allerede på skole med Grøftekantens personale, og det er en rigtig god overgang. Pædagogerne fra SFO´en går med i formiddagstimerne, og det er givtigt for alle. Møder og arrangementer er aflyst pga. restriktionerne, men vi arbejder på en løsning, så forældrene kan komme ind på skolen og se lokalerne og personalet an. Der er forslag og overvejelser om at lave en virtuel præsentation af indskolingen.
 • Sommerferiepasning: Coronarestriktionerne udfordrer den måde, vi plejer at gøre. Tvis-børnene skal blive i Tvis og kan ikke samles på Halgaards SFO. Personalet har været med til at finde fleksible løsninger for at dække de uger, hvor SFO’en oprindeligt skulle have været lukket. Hele ændringen kommer på bagkant, så lønudgiften har ikke været med i budgettet.
 • På afdelingsmødet er det blevet drøftet, at lukning af vandautomaterne har afstedkommet saftevand i drikkedunkene. Derudover ser indskolingen, at der er et øget sukkerindtag i indskolingen, hvorfor der laves en skrivelse til forældrene om dette, da der er for mange børn, der får for meget sukker. Sundhedsplejerskerne har lavet et materiale, som tænkes ind i skrivelsen.
 • De nye kontaktløse vandhaner i klasserne kan måske være med til at løse noget af problemet. Indskolingen melder også ud til forældregruppen, at maden igen er på køl, hvorfor frugt kan sendes med.

Afdelingsleder

 • Snus/tyggetobak i udskolingen. Tiltag i skolen
 • Vi har opdaget et snusproblem, og der er handlet på dette. Vi har kontakt med Center for Sundhed i forhold til at standse, forebygge, informere vores elever i 7., 8. og 9. klasse.
 • Tumult foran skolen før påske, og det er der taget vare om. 
 • Orientering om 8.klasserne: Pga. elevnedgang, går 8. klasse fra at være fire klasser til tre klasser. Det er meldt ud i dag. Det foregik fredsommeligt i klasserne, men det er aldrig en festlig hændelse. Dette har ikke personalemæssige konsekvenser, da der kommer 5 8. klasser efter ferien.
 • Opsamling fra budgetgennemgang for skolen – CY kommenterede bilaget, som er medsendt.

Øvrige medlemmer

Mona: Foreningerne går i gang med at afvikle årsmøder, men ellers er der stille på foreningsfronten. Fodbold er dog startet.
Lisbeth: Måske skulle skolen overveje, om sukkerindtaget er en generel problematik på skolen. 
Mona: ”Altomkost.dk” har informationsmateriale, som kan hentes.

Generel information omkring genåbningen for 5. – 8. klasse
Test af personale og elever. Resultater ind på coronapas
Vi har fundet en hverdag igen, og vi afventer næste genåbning.
Pga. muligt læringstab, trivselsproblematikker afstedkommet af nedlukningen, har Tvis Skole fået 200.000 kr. der skal understøtte forskellige tiltag (ekstra undervisning, holddeling, trivsel, materialer mm.). Pengene skal bruges inden den 31.7.2021.
Vi har mange ideer i støbeskeen, og personalet kommer løbende med nye.
Vi tester to gange om ugen, og det er sat i system. Vi har lige fået nye retningslinjer i dag, så positive kviktests sendes til PCR, inden vi sender elever og personale hjem. 
Coronapas: Vi har i længere tid søgt en digital løsning, og det er en lidt svær øvelse. Vi har købt skanner til sundhedskortene og håber, at vi kan komme i gang med dette i morgen, så oplysningerne går direkte ind på elevernes og personalets coronapas.

Renoveringsplan for sommerferien
I sommerferien renoveres følgende:

 • Det sidste klasselokale – 4. klasse
 • Musiklokalet
 • Biblioteksområdet
 • Det har ikke været muligt at skaffe håndværkere til yderligere renoveringer i sommerferien.

Der laves beregninger på madkundskab, da dette er en generelt problem på en del skoler.

Bilag medsendt
Solveig fremlagde bilagets indhold
Politikernes ønsker at ændre tildelingsmodellen for det specialiserede tilbud, og skolebestyrelsen skal udarbejde et høringssvar.
Der er deadline den 23. april 2021.
Udkast laves og sendes tirsdag. Ændringsforslag sendes senest tirsdag aften, og der er opfordring til, at vi kan se hinandens kopi.