Skolebestyrelsesmøde juni 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 9/6 kl. 17.00 – 19.30. 
Afbud: Mette Sig Majgaard.

Referat

Ingen bemærkninger.

Formand

Intet at bemærke

Skoleleder

Personalenyt

 • En af vores nyansatte sprang fra i sidste øjeblik. Vi gik derfor videre på listen over kvalificerede kandidater. Vi fandt en erstatning, hvilket betød en mindre rokade i fagfordelingen. 
 • Spørgsmål til principperne for fagfordeling fra bestyrelsen og en efterfølgende uddybning fra skoleleder og efterfølgende drøftelse heraf.
 • Gennemgang af alle nyansatte for den samlede skolebestyrelse. 9. kl. afslutning
 • Sidste skoledag d. 24/6. Vi prøver at lave en afslutning der er så tæt på normalen som muligt. Translokation d. 25/6. I tre hold á 45 minutter. Med start kl. 17.00, 18.00 og kl. 19.00
 • Forældremøder kommende 8. kl.
 • Vi arbejder på at finde en løsning så vi kan lade eleverne møde hinanden. Der er ikke mulighed for at være fysisk på skolerne (der må endnu ikke blandes elever fra forskellige skoler). Derfor er forældre-intro-mødet udskudt til ultimo august.
 • Renovering 
 • Vi er godt på vej med planlægningen af renoveringen. I personalegarderoben er ophængt oversigter over projektet.
 • Håndværkerne går i gang i uge 26 og er færdige i uge 37 med 1. etape. Den samlede renovering kommer til at strække sig over de næste par skoleår.

Elevråd

Intet nyt herfra.

Afdelingsleder

Orientering om sidste standpunktskarakter der ophøjes til eksamenskarakter.
Der lægges sidste hånd på planlægningen af sidste uge inden ferien i overbygningen
Retningslinjer for overbygningen.

Personale

Intet at bemærke.

SFO/Indskoling

Koloni er udsat til vi ved mere om corona-situationen
Der arbejdes på højtryk med at planlægge næste år.
Der er en ny studerende i SFO’en.
Der kommer et par nye tilkalde-vikarer efter ferien.
De nye førskolebørn er kommet godt i gang og der afholdes infomøde for forældrene i august. Forældrene inviteres til et ”forældrekaffe” onsdag i uge 25. 

Øvrige medlemmer

 • Spørgsmål til Aula og notifikationer. 
 • Kan det glemte tøj bliver lagt frem, så det bliver overskueligt? Det bliver lagt frem inden sommerferien. Uafhentet tøj bliver sendt til genbrug ved skoleårets afslutning.

Spørgsmål til den generelle trivsel:

 • SFO melder positivt tilbage.
 • Der er positive fortællinger fra skoledelen i slipstrømmen fra coronaen.
 • Findes Intuitions-folderen stadig? -> Det gør den og kan stadig udleveres. Efterfølgende drøftelse af muligheden for at lægge den på ”Tvis BY”-hjemmesiden. Drøftelses af muligheden for at sende en pædagog med til håndboldtræning
 • Vi forventer at kunne starte uddannelse af skolepatrulje i starten af næste skoleår. 
 • Hvordan ser hverdagen ud efter sommerferien? -> Det er svært at sige noget om. Vi afventer næste udmelding fra regering ifb. åbning af samfundet.

Orientering om fagfordeling.
Kort gennemgang af fagfordelingen som den ser ud i skrivende stund.

Ny fordeling af klassekontaktforældre. Vedlægges som bilag
Kommende års møderække i skolebestyrelsen
18/8 kl 17.30
16/9 kl. 17.00
20/10 17.00
26/11
14/1
9/2
16/3
15/4
19/5
15/6

Søren Enevoldsen / Solveig Mogensen.