Skolebestyrelsesmøde marts 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 16/3.
Afbud fra Mona Knudsen og Joan Brodersen

Referat

 

Formand

Hvad rører sig?

Søren ytrede glæde over at se skolens indslag i Pulsen.
Valgkampen er startet, og nu har vi tre byrådskandidater i Tvis.
Projektet ”Kys og kør” håber vi på bliver en realitet. Vi håber, at de 200.000 kr. bliver bevilliget. Der er dog en lang liste, så vi må afvente udvalgets beslutning. Udvalget holder møde i aften.

Skoleleder

 • Personalenyt
 • Solveig orienterede om stort og småt.

SFO leder

 • SFO'en har fået ny studerende – Katrine
 • Alle medhjælperne stopper til sommer pga. studie eller andet arbejde.
 • SFO'en har netop ansat en ny vikar
 • 2. klasse rykker over på Fuglesang, da vi pr. 6.4.2021 udlåner lokaler til Grøftekanten 
 • Der er kommet en pressemeddelse ud i dag om, at SFO-børn passes i Tvis i påsken, fordi corona-situationen gør, at eleverne ikke kan blandes i Halgaard.
 • Ferietilmeldingerne foregår over AULA, som er noget nyt, og det fungerer rigtig godt. Stor tilfredshed fra SFO-leder.
 • Fast personale har fået regntøj og fleecetrøje, så personalet kan ses på legepladsen.
 • Emneugen er gået godt.
 • Vi har også haft en generalprøve på en corona-nedlukning pga. en falsk-positiv test. Vi opdagede, at kommunikationen fungerede.

Afdelingsleder

 • Nødundervisning. Vi har ca. 26 elever tilmeldt nødundervisningen. De har individuelle aftaler. Dorte Rytter er den ansvarlige lærer, og hun møder ind hver dag. Eleverne har to lokaler til rådighed. Dorte hjælper med ro, struktur eller faglige indspark.
 • Genåbning 9. klasser:
 • Vi har to 9. klasser inde ad gangen. De har fået styr på de nye boble-retningslinjer, og det har fungeret upåklageligt fra elevernes side. Eleverne ser ud til at trives, og de giver udtryk for, at det er dejligt at være tilbage.
 • Prøvesituationen til sommer:
 • Prøveperioden er sat ned til 14 dage. Vi afventer stadig de bekendtgørelser, som skal benyttes til sommerprøverne. Vi var adviseret om, at bekendtgørelserne ville blive offentliggjort 1.3.2021. Meldingen er nu, at det bliver efter påske.

Øvrige medlemmer

Helle: Udtrykker glæde over det store flow af informationer.
Marie-Louise: Udtrykker glæde over informationsniveauet, ferietilmeldingssystemet og tøjet til personalet.
Morten: Der er glæde over BMX-banen. Borgerforeningens formand arbejder med borgerforeningen på at etablere en fodgængerovergang mellem Egetoften og ”den gamle løbebane”. Borgerforeningen arbejder på at finde en permanent løsning til glæde for skole, børnehave og hallen. 
Lisbeth: Undren over indholdet i Madkundskab.

Generel information omkring genåbningen for 5. – 8. klasser 
Herunder: Udeundervisning og trivselsgrupper. 
Retningslinjer for elever og personale
Test af personale og elever
Vi har 5 modeller:

 • 0.-4. klasse er på skolen
 • Nødundervisning for elever fra 5.-8. klasse
 • Trivselsgrupper
 • Udeundervisning
 • 9. klasserne der er tilbage hver anden uge
 • De forskellige modeller støder lidt sammen, fordi lærere skal bruges flere steder. Vi er derfor nødt til at aflyse nogle timer pga. kompleksiteten. Der er meget få aflysninger, der kommer i spil. Forældrene er orienteret om dette.

I medierne har man kunnet læse, at for få elever benytter nødundervisningen, men på Tvis Skole er vi på de 10%, som ministeren har ønsket.
Retningslinjerne lige nu er svære at følge. Vi har derfor tre personalerum i spil, da personalet skal holde to meters afstand til hinanden. Personalegruppen er derfor meget opsplittet. Vi har løbende haft nogle sociale tiltag i personalegruppen.
Vi bruger meget tid på tests. Vi har to testere, som komme på skolen mandag og fredag. Personalet, skolens elever over 12 år og Grøftekantens personale testes på skolen. Vi opfordrer alle til at blive testet, men vi kan ikke kræve det.
Eleverne har ind til nu taget godt i mod næsetesten.
Vi har proceduren klar for en mulig positiv test. Når vi finder en positiv kviktest, sendes eleven eller personalet til PCR-test, da vi ved, der er tilfælde af falsk-positive kvik-test.
Personalet viser stor tilslutning til testene.
Bestyrelsen er imponeret over skolens håndtering af corona-situationen.

Status på renoveringen i udskolingen. 14 klasselokaler er færdige til den 6/4. Herefter mangler der et klasselokale, som vi forventer at lave inden sommerferien. Vi er i gang med at planlægge opgaver til sommerferien. Næste skridt er nogle faglokaler og PLC. 
Vi er nået langt i renoveringen, og vi har brugt nedlukningen optimalt.
Vi har fået renoveret 14 klasselokaler i overbygningen og på mellemtrinnet, og vi mangler kun et lokale, som forhåbentligt renoveres inden sommerferien.
Håndvaske, birkefiner, gulve og opslagstavler er på plads i lokalerne.
Vi mangler kun dørene, som bliver skiftet i sommerferien.
Sommerferien bliver brugt på musiklokalet og biblioteket 
Byggeriet har forårsaget meget støv, så vi afventer en større rengøring. Næste gang kommer der en støvvæg op.
Renoveringen koster skolen en del penge, da vi selv skal bekoste skabe, opslagstavler og rullegardiner.

Budgettet vil blive gennemgået med bemærkninger på mødet
Bilag medsendt
Budgettet blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

SFO

Dorthe fremlagde SFO-budgettet, og budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

Skoleledelsen lægger op til, at vi fortsætter med planen for indeværende skoleår. Vi var igennem flere ændringer op til dette skoleår.
Bilag medsendt
Timefordelingsplanen genbruges fra sidste år, da den blev gennemarbejdet sidste år sammen med personalet. Fra ministeriel side er der ingen ændringer.

 • Kan bordet i den gamle skolegård fjernes? Dorte sørger for, at dette iværksættes.