Onsdagsholdet

På onsdagsholdet har vi fået indrettet det gamle motorlærerum til vores værksted.

På onsdagsholdet er eleverne med til at beslutte hvad vi skal lave og det er endt ud i 2 pannabaner, et fitnessområde i grønnegården, læsekasser til indskolingen og nye borde/bænkesæt til skolegården.

Vi har fokus på de sociale og personlige kompetencer og lærer eleverne at arbejde sammen på kryds og tværs af klasse og overgange. Derudover bliver eleverne udfordret fagligt når vi skal udarbejde et projekt. Her er de med til at udarbejde skitser, udregne mængden af materiale vi skal bruge og lave det til et færdigt projekt.

Vores motto er: vi har ikke travlt, og at gode ting tager tid at lave.