Skolens målsætning

Målet for Tvis Skole er i samarbejde med forældrene at skabe og udvikle sådanne forhold, der gør det muligt at eleverne:

  • kan færdes i et trygt miljø.
  • udvikler ansvarlighed over for sig selv og omgivelserne.
  • deltager i en undervisning, der øger interessen for at lære og giver så højt et fagligt niveau som muligt for den enkelte.
  • udvikler kreativitet.
  • erfarer og udvikler tolerance, der således bidrager til den enkeltes selvværdsfølelse.
  • deltager i undervisningssituationer, der udvikler fællesskabsfølelse og samarbejdsevner.
  • Det er endvidere målet, at eleverne oplever skolegangen som en helhed, hvor åbningen mod lokalsamfundet er en naturlig del af skolens hverdag.