Undervisningsmiljøvurdering

Tvis Skole har lavet en undervisningsmiljøvurdering i 2023/24

Vi spørger eleverne

Ifølge undervisningsmiljøloven skal Tvis Skole sørge for, at der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering.

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole. Efterfølgende arbejder elevråd og skolebestyrelsen med at undersøge, hvordan vi vil arbejde med at forbedre miljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen viser, at eleverne generelt har det godt og er tilfredse med de fysiske forhold – lys, luft, rengøring, udsmykning, temperatur. Der er generelt set en større tilfredshed i indskoling og mellemtrin.

Eleverne svarer desuden, at de er tilfredse med indretning og møblement. Møblerne og indretningen af gruppearbejdesområderne høster stor tilfredshed (71,6%)

Specielt udskolingen giver udtryk for, at skolens toiletforhold ikke er optimale.

I udskolingen giver 46% udtryk for, at stolene i klasselokalerne ikke er gode.

Elevrådet og skolebestyrelsen har et ønske om at kontakte det politiske niveau for at få toiletterne renoveret.

Elevrådet vil kommunikere om ansvarlighed til udskolingens elever i forhold til at holde toiletterne rene.

Skolens ledelse vil fortsat prioritere udskiftning af skolemøbler i udskolingen. Vi har de sidste par år købt et nyt klassesæt pr. år. Denne proces fortsættes, så stolene udskiftes hele vejen rundt.