Skolebestyrelsesmøde januar 2022

Referat fra virtuelt skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18/1.
Afbud fra Lisbeth Barnbæk

Referat

Formand

Hvad rører sig?

 • Tvis Strategi fortsætter og arbejdsgrupper er nedsat. En af grupperne har blik for skolens udearealer.
 • LAR-projektet fortsætter også, og vi afventer næste fase i projektet.
 • Skolebestyrelsesnetværksgruppen har indkaldt til møde i AULA – mødet afholdes på Tvis Skole den 8. marts 2022. Søren deltager og håber, at flere har lyst til at deltage.

Skoleleder

 • Personalenyt 
  Solveig orienterede om personalesituationen.
 • Opslået lærerstilling:
  Ansættelsesudvalget træder sammen umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

SFO leder

 • Hverdagen kører og forældrene bakker meget op om alle corona-anbefalinger.

Afdelingsleder

 • Nogle elever i udskolingen er blevet lidt rustne i forhold til at kunne indgå på fornuftig vis i fællesskaber. Det arbejdes med det i udskolingen.
 • Skolebestyrelsen vil gerne være medunderskriver på et brev omkring skolens mobiltelefon-politik

Øvrige medlemmer

Lykønskninger til Solveig
Mona orienterede om, at alle aktiviteter kører i hallen.

Elevråd

På grund af forestående lederskift udskydes dette punkt
Vi afventer skolelederskiftet inden vi skyder proceduren i gang.
Alle medlemmer skal vælges for en 2-årig periode. Der er valg hver andet år.
Forvaltningen har endnu ikke udsendt en udmelding om, hvornår valgproceduren går i gang. 
Vi kunne overveje at bruge AULA til komme i kontakt med kommende forældre fra Halgaard og Nr. Felding. Facebook kan også bruges som medie.

Vi ser tiden an.

Orientering om skolestart den 5/1 med de tilhørende retningslinjer. Generelt er vi kommet godt i gang efter nedlukning og juleferie. Elever og forældre har taget rigtig godt imod selvtest, som allerede er blevet en naturlig del af hverdagen.

Vi har valgt pragmatiske løsninger, da vi gerne vil have en hverdag, der ligner en almindelig hverdag.
Dog er der truffet følgende valg:

 • Valgfag i 9.klasse aflyses.
 • Obligatoriske valgfag: Holdene må ikke samles, men de er med i virtuelle forløb, og vi håber, at dette snart slutter, da praktiske fag kalder på praktiske øvelser.

Forældrene bakker meget op om vores tiltag, og afhentning af selvtest fungerede supergodt.
Smitten spreder sig i indskolingen, og vi har smitte i personalegruppen. Vi holder vejret lige nu, og vi har planlagt, hvordan vi holder skolen i gang med stor smitte:

 • Aflysning af ydretimer
 • Virtuel undervisning
 • tilsyn
 • en lærer – to klasser
 • hjemsendelse til virtuel undervisning
 • hjemsendelse til skriftlige opgaver

Vores podere udfases, da vi har fået selvtestsystemet.
I SFO’en kan det blive svært på længere sigt at holde eleverne adskilt klassevis, hvis personalegruppen rammes. Ind til videre ser det fornuftigt ud.

Orientering om planer for 2022
I 2022 forventer vi, at renovering af gangarealerne fortsætter.
Vores møbelindkøb og indretningen af gangarealer er sat på standby, fordi der er kommet et nyt brandreglement. Solveig, skolechefen og en repræsentant fra teknisk forvaltning skal mødes for at finde løsninger på indretning af gange med de nye regler. Vi skal i gang med at søge dispensationer, så vi kan fastholde en moderne skole.