Fakta om Tvis Skole

Ansatte

Der er 32 lærere/børnehaveklasseledere, 8 pædagoger, 4 medhjælpere, 1 sekretær og 1 servicemedarbejder ansat på skolen.

Ledelse

Ledelsen på skolen består af en skoleleder (der er afdelingsleder for mellemtrinnet), en viceleder (der også er afdelingsleder for Overbygningen) og en SFO-leder (der også er afdelingsleder for Indskolingen).  

Elever

Der er ca. 400 elever på skolen (ultimo 2023). Skolen er 1-2-sporet på de fleste årgange. Overbygningen (8.-9. klasse) har 3-5 spor. De fleste klasser ligger med en klassekvotient mellem 16 og 28 elever.

Dagens opbygning

Ringetider:

08:00 - 08:45 1. lektion
08:45 - 08:50: PAUSE
08:50 - 09:35: 2. lektion
09:35 - 09:55: PAUSE
09:55 - 10:40: 3. lektion
10:40 - 10:45: PAUSE
10:45 - 11:30: 4. lektion
11:30 - 12:10: SPISEPAUSE
12:10 - 12:55: 5. lektion
12:55 - 13:05: PAUSE
13:05 - 13:50: 6. lektion
13:50 - 13:55: PAUSE
13:55 - 14:40: 7. lektion
14:40 - 14:50: PAUSE
14:50 - 15:35: 8. lektion

Afdelinger

Indskolingen: 0.-3. klassetrin. I Indskolingen er der et tæt samarbejde mellem lærerne og pædagogerne.
Mellemtrinnet: 4.-6. klassetrin. I Holstebro Kommune hører 7. klasserne til Mellemtrinnet.
Overbygningen: 7., 8.-9. klassetrin. Tvis Skole er overbygningsskole for vores 2 naboskoler Halgaard Skole og Nr. Felding Skole.

PALS

Tvis Skole er en PALS-skole. Dette uddybes på skolens hjemmeside.
Forældresamarbejde
Der er et godt og givtigt samarbejde mellem skolen og forældrene. Tvis Skole præsterer godt på fagligheden og forældrene både bidrager til og forventer en høj faglighed blandt eleverne. Der er ved møder og arrangementer stor tilslutning af forældrene.
Tvis Skole og Tvis
Tvis er en by med vokseværk. Der er gennem en årrække blevet bygget flere ny områder til. Den største elevtilvækst kommer fra Halgaard. 
Tvis Skole nyder godt af at være en del af en lokal kultur, der er drevet af initiativ og virkelyst. Skolen har et tæt samarbejde med foreninger, erhvervsdrivende, kirke, Tvis Centeret (Hallen) mm.