Førskolearbejdet på Tvis Skole

                                                
For at skabe de bedste rammer for vores førskolebørn, har vi et tæt samarbejde med børnehaven. 

Målet med førskolen på Tvis Skole, er at skabe en overgang mellem dagtilbud og skole, hvor alle børn gøres trygge ved de rammer, rutiner og forventninger der eksisterer i Lærkereden og Skolen. Således at barnet bliver klar til skolestart, og ikke skal bruge energi på at lære de fysiske rammer at kende på samme måde. 

Omkring uge 11 begynder gruppen af førskolebørn med, at komme på besøg i Lærkereden to dage i ugen. Dette i et tidsrum, hvor de er de eneste børn i Lærkereden. Børnene har mulighed for at udforske de nye rammer og leget i de i Lærkereden. Her får de også et begyndende kendskab til de voksne de vil møde, samt en kort introduktion til PALS som der arbejdes ud fra på Tvis Skole. Tiden bruges også til at pædagogerne får skabt relationer og kendskab til børnene. Endvidere kørers der her en løbende faglig overlevering på børnene, hvor de samtidig ses i forskellige rammer.
Det er vores overbevisning, at besøgsdagene op til 1. Maj er godt givet ud. Både for børn og voksne, det er en af vores grundsten i overgangen fra børnehave til SFO.

Når børnene begynder 1. Maj er de allerede kendte ved de overordnede rammer og voksne. Dette gør at vi møder glade børn, som er helt trygge ved at starte dette nye sted. Derudover har vi også mulighed for allerede fra første dag, at begynde at arbejde med en kobling mellem børnehave, skole og SFO. 

Vi forsøger allerede fra dag et af at skabe en hverdag, der er rutineplaget og ligner den hverdag de vil møde efter sommerferien, så meget som muligt. Dette indebærer at vi kører et ”fast” skema, hvor der er indlagt pauser og faste aktiviteter. I de aktiviteter indgår der elementer af en normal skoledag såsom bibliotek, bevægelse, gymnastiksal osv. 
Selvom der indgår elementer fra skoledagen, er vi også opmærksomme på at give plads til frie leg da det er  en vigtighed i barnets udvikling. Først og fremmest arbejder vi med barnets sociale kompetencer gennem PALS og Zippy.

I Lærkereden har vi endvidere et tæt samarbejde med indskolingen og specielt børnehaveklasselederen. Pædagogerne der er tilknyttet førskolen, er i løbende dialog, omkring børnene og der spares omkring hvordan det enkelte barn kan få den bedste skolestart. 
Førskolebørnene får mulighed for at komme på besøg i 0. klasse i løbet af perioden, så de kan få sig et indtryk af hvordan tilværelsen bliver efter sommerferien. Dette mener vi giver god mening, da vi på Tvis Skole gerne vil være på forkant med tingene. Vi mener at, genkendelighed og tryghed skaber de bedste rammer for social og faglig læring.

Vores pædagogisk afsæt tages i Pals, vi introducere børnene til PALS matricerne og den gode besked. Der er et tæt samarbejde med indskolings afdeling omkring arbejdet med PALS, således at skolen forsætter hvor førskolen stopper. Dette er vores fundment både i førskole, SFH og skolen.