Retningslinjer for udlevering af medicin og hovedpinepiller

Sekretær, ledelse, lærere og pædagoger kan udlevere medicin til børn, der er afhængige af at modtage medicin i skole- og fritid.
Forudsætninger:
Der skal foreligge en tydelig instruks med dato fra barnets læge formidlet gennem barnets forældre. Instruksen skal tydeligt angive, hvor meget medicin, hvornår og hvordan det skal gives.
Hvis forholdene ændres, skal der laves en ny aftale. Det er forældrene, der tager initiativ til evt. ændringer.

På kontoret kan der udleveres  hovedpinepiller til eleverne. De udleveres kun efter direkte telefonisk kontakt til og tilladelse fra en forælder.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023