Retningslinier for udlån af skolens lokaler

Udlån til foreninger under Folkeoplysningsudvalget

Skolen udlånes til foreninger under Folkeoplysningsudvalget (herunder Tvis Kulturelle Samvirke). Se særskilte retningslinier.

Idrætsforeninger og -klubber

Skolen anviser gymnastiksalen til idrætsforeninger og -klubber. Kultur- og fritidsafdelingen udsender regning 2 gange årligt på gebyr. 

Idrætsforeninger og klubber i forbindelse med stævner og større arrangementer

Skolen udlånes til idrætsforeninger og -klubber i forbindelse med stævner / større arrangementer med overnatning og lignende. Se særskilte retningslinjer.

Lokale foreninger

Skolen udlåner lokaler til møder i lokale foreninger.

Holstebro Musikskole

Skolen anviser musiklokale til Holstebro Musikskole til undervisning af lokale elever.
Lokale samt inventar afleveres i samme stand som modtaget.

Ungdomsklub, juniorklub

Skolen anviser gymnastiksal til Ungdomsklub og juniorklub.

Ungdomsskolen

Skolen anviser faglokaler til Holstebro Kommunale Ungdomsskole.

RENGØRING

Lokalet afleveres i samme stand som modtaget.

AFLÅSNING

Der udleveres nøglebrik og alarmkode inden arrangementet.
Dette aftales med sekretæren.


Revideret og godkendt i skolebestyrelsen den 20.04.2023