Retningslinier for udlån af skolens lokaler

Udlån til foreninger under Folkeoplysningsudvalget

Skolen udlånes til foreninger under Folkeoplysningsudvalget (herunder Tvis Kulturelle Samvirke). Se særskilte retningslinier.

Idrætsforeninger og -klubber

Skolen anviser gymnastiksalen til idrætsforeninger og -klubber. Kultur- og fritidsafdelingen udsender regning 2 gange årligt på gebyr. 

Idrætsforeninger og klubber i forbindelse med stævner og større arrangementer

Skolen udlånes til idrætsforeninger og -klubber i forbindelse med stævner / større arrangementer med overnatning og lignende. Se særskilte retningslinjer.

Lokale foreninger
Skolen udlåner lokaler til møder i lokale foreninger.

RENGØRING
Lokalet afleveres i samme stand som modtaget.

AFLÅSNING
Der udleveres nøglebrik og alarmkode inden arrangementet.
Dette aftales med sekretæren.

Holstebro Musikskole
Skolen anviser musiklokale til Holstebro Musikskole til undervisning af lokale elever.
Lokale samt inventar afleveres i samme stand som modtaget.

Ungdomsklub, juniorklub
Skolen anviser gymnastiksal til Ungdomsklub og juniorklub.

Ungdomsskolen
Skolen anviser faglokaler til Holstebro Kommunale Ungdomsskole.

Revideret og godkendt i skolebestyrelsen den 15/1 2020

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 22. oktober 2019 af