Udlån af lokaler til klassearrangementer


Nedenstående regler gennemgås for alle forældre ved starten af alle arrangementer af en af de ansvarlige
forældrerepræsentanter.

  • Tvis Skole stiller gerne ude og indeområder til disposition for klasserådene til arrangementer på de enkelte årgange.
  • Dato og område (f.eks. lokaler) bestilles ved personlig henvendelse til skolens kontor. Skolens sekretær giver tilladelsen og skriver arrangementet i skolens kalender i Aula og udleverer samtidig disse retningslinjer. (der skal udfyldes skema med data på den / de ansvarlige forældre).
  • Skolens ledelse og teknisk serviceleder orienteres samtidig af sekretæren.
  • I forbindelse med bestilling oplyses, hvilke forældre der er de ansvarlige for arrangementet.
  • Det er de pågældende forældres ansvar at sørge for, at retningslinjerne i denne skrivelse overholdes. Det er også disse forældres ansvar, at der føres tilsyn med eleverne under arrangementet, så ulykker og skader af enhver art undgås.
  • Følgende lokaler kan efter ønske stilles til rådighed: Fælleslokalet ved 8. klasserne, hjemkundskab, tilstødende gangarealer mellem nr. 18 og nr. 2, gymnastiksal samt toiletter inden for disse områder.
  • Det er ikke tilladt at være på skolens bibliotek.
  • Ligeledes udlånes skolens øvrige faglokaler og klasselokaler kun, hvis der er en ansvarlig lærer der har givet tilladelse og / eller vedkommende er til stede i lokalet hele tiden under brug af pågældende lokale. Skolens udeområder står til rådighed (fx legepladser, sportsplads, multibane og indre grønnegård).
  • Det gælder for alle såvel anvendte inde- som udeområder, at de skal afleveres i samme stand som de blev modtaget. Vær specielt opmærksom på oprydning og optælling i hjemkundskab og gymnastiksalen. Husk at tømme skraldespande / sække. Skal smides i container ude ved tandlægeskuret.
  • Brug af skolens øvrige faciliteter som fx grill, aftales med skolens serviceleder.

Revideret og godkendt i skolebestyrelsen den 15/1 2020