Udlån af lokaler til klassearrangementer lavet af klasseforældrerådene.


Nedenstående regler gennemgås for alle forældre ved starten af alle arrangementer af en af de ansvarlige forældrerepræsentanter.

  • Tvis Skole stiller gerne ude og indeområder til disposition for klasserådene til arrangementer på de enkelte årgange.
  • Dato og område (f.eks. lokaler) bestilles ved  henvendelse til skolens kontor. Skolens sekretær giver tilladelsen og skriver arrangementet i skolens kalender i Aula og udleverer samtidig disse retningslinjer. 
  • Der udleveres en nøgle et par dage før arrangementets start. Nøglen skal afhentes på kontoret og afleveres igen umiddelbart efter arrangementet.
  • I forbindelse med bestilling oplyses, hvilke forældre der er de ansvarlige for arrangementet.
  • Det er de pågældende forældres ansvar at sørge for, at retningslinjerne i denne skrivelse overholdes. Det er også disse forældres ansvar, at der føres tilsyn med eleverne under arrangementet, så ulykker og skader af enhver art undgås.
  • Følgende lokaler kan efter ønske stilles til rådighed: Fælleslokalet ved 8. klasserne, madkundskab, gymnastiksal samt tilstødende gangarealer fra gymnastiksal og indtil nr. 18  samt toiletter inden for disse områder.
  • Det er ikke tilladt at være på skolens bibliotek, i SFO'ens lokaler samt i klasselokaler ud over klassens eget lokale.
  •  Skolens udeområder står til rådighed (fx legepladser, sportsplads, multibane og indre grønnegård).
  • Det gælder for alle såvel anvendte inde- som udeområder, at de skal afleveres i samme stand som de blev modtaget. Vær specielt opmærksom på oprydning og optælling i madkundskab og gymnastiksalen. Husk at tømme skraldespande / sække. Skal smides i container ude ved containerplads.

Disse retningslinjer er udarbejdet på Tvis Skole og godkendt i skolebestyrelsen den 20. april 2023.