Principper vedr. sponsering, reklamer o.lign.


Det er en offentlig opgave at finansiere driften af folkeskolen, men vi må konstatere, at kommunerne har knappe ressourcer. Der er ikke altid råd til fx undervisningsmidler, inventar eller renovering af udearealer, så de dækker
skolens ønsker. Skolebestyrelsen åbner derfor op for mulighed for sponsorering ud fra følgende principper:

  • Ved sponsorering forstår vi gaver, penge, ydelser, som skolen modtager i form af noget særligt / ekstra, der gives til gavn for børnene.
  • Sponsorering kan ske i forbindelse med konkrete nyanskaffelser til skolen eller ved gennemførelse af projekter til gavn for hele skolen.
  • Skolens ledelse skal orienteres om og godkende sponsoreret undervisnings-materiale. Her afgøres også om sponsoreringen skal forelægges skolebestyrelsen til orientering / godkendelse (bagatelgrænse)
  • Større sponsorerede projekter skal godkendes af skolebestyrelsen.
  • Skolen kan være opsøgende i forhold til opnåelse af sponsorater, hvis skolebestyrelsen godkender det.
  • Der skal være en åben kommunikation om sponsorering, så derfor skal forældrekredsen på skolen oplyses om, hvis skolen benytter sponserede materialer. Dette skal foregå via AULA
  • Sponsorstøtte skal være uafhængig af politiske og religiøse interesser.
  • Sponsorering må ikke binde den enkelte lærer til at anvende bestemte undervisningsmaterialer og må ikke påvirke lærerens metodefrihed og ret til uafhængighed af kommercielle interesser.
  • Sponsoren kan ikke forlange anden modydelse end omtale på genstanden samt på skolens hjemmeside. Eleverne må ikke kunne identificeres i reklamesammenhæng uden forældrenes accept.
  • Skolen har en støtteforening, hvis formål er at yde støtte til faciliteter eller aktiviteter til fremme af trivslen hos børn i Tvis skole, Lærkereden og Fuglsang i overensstemmelse med de politikker og principper, der gælder for skolen. Desuden at lave aktiviteter og sælge sponsorater med henblik på indsamling af midler til ovenstående (§2 Formål)

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023