Principper for skole-hjem samarbejdet i Aula


Formål 
Skolen og forældrene har et fælles ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og 
dannelsesmæssige udvikling. På Tvis skole skal den digitale kommunikation mellem 
skole og hjem være med til at sikre, at alle forældre kan og vil deltage i samarbejdet 
omkring barnet, så alle elever trives og bliver så dygtige, som de kan. 
For at lykkes med det er det vores mål: 

 • At alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvordan vi kommunikerer digitalt 
 • At det er enkelt og forudsigeligt for alle forældre at holde sig opdateret omkring de praktiske dele af deres barns skoledag 
 • At forældrene orienterer skolen om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang 

Principper for vores brug af Aula 
Aula skal understøtte samarbejdet med forældre og er den digitale platform, hvor pædagogiske medarbejdere kommunikerer med hinanden og forældrene. Aula supplerer de fysiske møder og samtaler, hvor medarbejdere videndeler med kollegaer, 
forældre og børn. Aula sikrer, at vi behandler informationer om børnene sikkert og er stedet, hvor vi deler dokumenter og informationer med personfølsomme oplysninger. 
 
Vi anvender ikke Aula til at løse konflikter eller til personlig kritik af skolens personale, andre forældre eller elever.

 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager direkte kontakt til de involverede medarbejdere i medarbejdernes arbejdstid med henblik på løsning af problemet.
 • Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten.
  Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.
 • Findes der ikke en løsning direkte med de involverede, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til skolelederen. 

Vi vil gerne sikre en god dialog på Aula, derfor opfordres der til at:
 

 • beskeder skrives i en positiv tone 
 • vi ikke bruger ironi, sarkasme og indforståede vendinger 
 • ingen skriver i vrede
 • man ikke omtaler andre børn negativt
 • målrette beskeder og henvendelser og kun sende til relevante modtagere 
 • være høflig også ved uenighed
 • acceptere slå- og stavefejl

Det er skolens ansvar 

 • Skolen skal holde forældrene opdateret om barnets trivsel, udvikling og læring. 
 • Det sker primært via skole-hjemsamtaler, aftalte telefonopkald og møder, der kan aftales via besked i Aula.
 • Skolen skal altid tage kontakt til forældre, hvis medarbejdere er bekymrede for barnets læring, trivsel eller udvikling. I Aula vil det ske via en besked for at aftale et møde eller telefonsamtale.
 • Skolen og medarbejderne har ansvaret for, at kommunikationen i Aula følger skolens principper så forældre kan og vil bruge Aula. 
 • Det er skolens ansvar at hjælpe alle forældre på Aula. Kontoret står til rådighed for denne opgave, hvor forældre kan henvende sig og få hjælp. 
 • Skolen kommunikerer kort, åbent og respektfuldt 
 • Skolen skelner mellem vigtig information, der er afgørende for at barnet kan gennemføre skoledagen og informationer, der er til inspiration eller orientering – al nødvendig information sendes direkte til forældrene via en besked i Aula eller kan findes i kalender og ugeplanen.
 • Forældre kan forvente, at en henvendelse på AULA besvares inden for 3 arbejdsdage.

Det er forældrenes ansvar 

 • Forældre forventes at holde skolen orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnets skoledag. Forældrene tager kontakt til barnets lærere eller pædagoger via besked i Aula, for at aftale et møde eller en telefonsamtale.
 • Forældre holder sig orienteret om barnets skoledag og skema i Aulas kalender og i ugeplanen, hvor det noteres hvis der er ture, særlige begivenheder eller lektier.
 • Forældrene orienterer sig i skema og ugeplanen.
 • Forældre booker skole-hjem-samtaler via Kalender i Aula, når de modtager en besked herom via besked i Aula.
 • Forældrene har mulighed for at downloade Aula-appen hvis de har en smartphone, så de modtager en notifikation, hvis personalet skriver en besked i Aula.

 • Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023