Principper for billed- og lydoptagelser

Regler for fotografering og optagelse af film og lyd på Tvis Skole
· Det er forbudt at fotografere eller optage film og lyd af skolens ansatte uden dennes vidende og samtykke, da det foregår på et ikke frit tilgængeligt sted. Et ikke frit tilgængeligt sted er er f.eks. et klasseværelse, et toilet, en skole, et omklædningsrum, et lærerværelse m.v. (straffelovens § 264a)
· Det er forbudt at offentliggøre billeder eller film og lyd af skolens ansatte på Internettet  eller andre steder
· Det er kun tilladt at offentliggøre portrætbilleder eller video og lyd af ansatte og elever på   skolen, hvis man har fået tilladelse af personen/personerne på billedet/videoen/lydfilen.

Det siger loven om optagelse og offentliggørelse af billeder eller film:
Offentliggørelse på internet af billeder (samt video og lyd) af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende.

Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted. Ifølge persondataloven er det ikke tilladt at fotografere eller optage film af:

Ansatte på arbejde i en privat eller en offentlig virksomhed

Portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, kræver som altovervejende udgangspunkt et samtykke fra de involverede personer, før det er lovligt at offentliggøre billeder.

Hvis du krænker andre personer alvorligt, kan du komme i konflikt med straffeloven. Straffelovens § 264 d er en væsentlig del af straffelovens værn mod krænkelser af privatlivets fred. Bestemmelsen forbyder uberettiget videregivelse af private meddelelser og billeder. Straffen kan være bøde eller fængsel i op til 6 måneder.

 

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen 2022