Ordensregler​

 1. Eleverne skal til enhver tid følge henstillinger, som skolens personale giver.
 2. Boldspil er tilladt på de anviste områder.
 3. Sneboldkast må finde sted på sportspladsen.
 4. Skolens område må undtagelsesvis forlades i frikvartererne med tilladelse fra klasselærer eller kontoret.
 5. Gå stille på gangene.
 6. Skolens bygninger, inventar, bøger og andet materiel skal behandles omhyggeligt. Beskadigede og bortkomne ting kan forlanges erstattet.
 7. Eleverne siger omgående til klasselæreren, hvis de har beskadiget noget på skolen eller opdager, at et eller andet er i uorden eller ødelagt, så skaden kan blive udbedret.
 8. Hvis elever har ventetid, anviser skolen lokale eller område til ophold.
 9. Skolen har mobilfri skoledag for elever i 0.-7. klasse.
  Eleverne i 0. – 3. klasse må ikke have mobiltelefon eller smartwatch med i skole.

  Eleverne i 4. -7. klasse gælder følgende regler: Mobiltelefonerne indsamles om morgenen i dertil indrettede mobilkasser og låses inde. Mobiltelefonerne udleveres, når skoledagen er forbi. Mobiltelefoner kan udleveres, hvis de skal anvendes i timerne. 4. klasse må dog bruge mobiltelefoner I SFO-tiden.

  I 8. og 9.klasse indsamles mobiltelefonerne i undervisningstiden. 8. og 9. klasse må benytte mobiltelefonerne i pauserne.

  Ved overtrædelse af disse mobiltelefonregler beslaglægges mobilen og afleveres på kontoret. Mobilen kan afhentes ved skoledagens afslutning.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023