Ordensregler​

  1. Eleverne skal til enhver tid følge henstillinger, som skolens personale giver.
  2. Boldspil er tilladt på de anviste områder.
  3. Sneboldkast må finde sted på sportspladsen.
  4. Skolens område må undtagelsesvis forlades i frikvartererne med tilladelse fra klasselærer eller kontoret.
  5. Gå stille på gangene.
  6. Skolens bygninger, inventar, bøger og andet materiel skal behandles omhyggeligt. Beskadigede og bortkomne ting kan forlanges erstattet.
  7. Eleverne siger omgående til klasselæreren, hvis de har beskadiget noget på skolen eller opdager, at et eller andet er i uorden eller ødelagt, så skaden kan blive udbedret.
  8. Hvis elever har ventetid, anviser skolen lokale eller område til ophold.
  9. Skolen har mobilfri skoledag. Mobiltelefonerne indsamles om morgenen i dertil indrettede mobilkasser og låses inde. Mobiltelefonerne udleveres, når skoledagen er fobi. Mobiltelefoner kan udleveres, hvis de skal anvendes i timerne. Ordningen gælder for eleverne i 4. – 9. klasse. Dog må 4. klasse bruger mobiltelefoner I SFO tiden. Eleverne i 0. – 3. klasse må ikke have mobiltelefon med i skole. Ved overtrædelse af disse mobiltelefonregler beslaglægges telefonen og afleveres på kontoret. Første gang kan den afhentes ved skoledagens afslutning. Ved gentagne overtrædelser inden for samme skoleår bliver forældrene bedt om at hente mobiltelefonen i kontorets åbningstid.

Disse ordensregler er revideret den 28/6-22