Meddelelsesbog 


Ministerielt krav:

En meddelelse pr barn vedr. indsatser og mål i:

  • sprog og matematisk opmærksomhed (0. klasse)
  • dansk, matematik (1.-9. klasse)
  • samt for alle elever: alsidig udvikling

Form:

Holstebro Kommune har indgået aftale med Meebook. Alle kommunens skoler benytter denne platform, så oplysninger kan tilgå anden skole ved evt. skoleskift.

Sådan bruger vi meddelelsesbogen:

Vi bruger bogen i forbindelse med skole-hjem-samtalen. Efter samtalen offentliggør klasselæreren, hvilke indsatser og mål man har aftalt til skole-hjem-samtalen. 
Meddelelsesbogen bliver dermed et redskab og en ramme omkring skole-hjem-samtalen, da det skal skabe en retning for fremtidigt arbejde for og med eleven i dansk, matematik og i forhold til den alsidige udvikling – formativ evaluering. Disse indsatser og mål bliver skabt i fællesskab af skole, forældre og eleven. 
Faglærere, der ikke deltager ved skole-hjem-samtalen, har mulighed for at skrive i meddelelsesbogen inden samtalen.
 
Vi har opfølgning på elevernes mål på teammøde i foråret. På baggrund af opfølgningen kan der ved behov indkaldes til opfølgende skole-hjem-samtale. 

Principper:

Meddelelsesbogen benyttes til skole-hjem-samtaler.
Meddelelsesbogen bruges til at sætte mål for eleven – med dato.
Indsatser eller tiltag, som man har aftalt, beskrives kort. Der aftales en opfølgningsdato. 
Meddelelsesbogen bliver åben efter skole-hjem-samtalen, så forældrene kender målene.
Chatfunktionen i Meebooks Meddelelsesbog bruges ikke, vi benytter i stedet AULA.

Praktiske informationer:

Adgang: Alle elevens lærere og klassepædagoger har adgang til Meddelelsesbogen. 
UU-vejledning: UU-vejleder benytter Meddelelsesbogen i forbindelse med UU-vejledning.
Meddelelsesbogen gemmes i SB-sys, når elever forlader skolen: Skolens sekretær
Generelt vedr. fortrolige dokumenter 
Dokumenter som personalet har udarbejdet vedr. eleven gemmes evt. i sikre filer i Aula
Dokumenter fra eksterne samarbejdspartnere fx videnscenteret lægges i SB-sys.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen 2022