Principper vedrørende fagfordeling​

 

  1. Eleverne  skal undervises af fagligt kompetente lærere i alle fag (dvs. lærere med linjefagsuddannelse eller erfaring / kurser på samme niveau)
  2. Der dannes lærerteams omkring de enkelte klasser ud fra et fagligt professionelt synspunkt
  3. Der tilstræbes at begge køn er repræsenteret i alle klasser
  4. Der bør tilstræbes at en lærer kun er klasselærer i én klasse
  5. Klasselærerfunktionen bør baseres på et betragteligt antal ugentlige lektioner

Disse principper er revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023