Principper angående erhvervspraktik i 9. klasse

Byrådet i Holstebro Kommune har lavet en hensigtserklæring om, at alle folkeskoler skal i erhvervspraktik og dermed en opfordring til skolerne om at udbygge samarbejdet med erhvervslivet. Tvis Skole bakker op om denne hensigtserklæring.


Folkeskolelovens § 9, stk. 3 og 4 omhandler elevernes muligheder for at komme i erhvervspraktik på 8. og 9. årgang
På Tvis Skole afvikles en uges erhvervspraktik for alle elever på 9. årgang. Erhvervspraktikken skal derfor indgå i skolens UEA* undervisning i 9. klasse med uddannelsesvejlederen som konsulent. Erhvervspraktik organiseres efter følgende principper:

  1. UU-vejlederen afklarer, hvilke elever der har behov for et praktikophold som en vejledningsaktivitet for at afklare et fremtidigt uddannelsesforløb. Hvis ikke disse elever selv kan lave en forhåndsaftale, indgås denne med hjælp fra UU.
  2. De resterende elever laver selv forhåndsaftaler med arbejdsgivere omkring praktikophold.
  3. For elever, der har brug for hjælp til denne opgave, er det skolens opgave at assistere med at finde en praktikplads.
  4. Hvis der ikke kan skaffes praktikpladser til enkelte elever, sikres de pågældende i stedet anden form for UEA undervisning på skolen i denne uge.
  5. Skolen afleverer aftaler under punkt 2 og 3 til UU senest 4 uger før start på praktikperioden.
  6. UU laver det endelige dokument til vært og elev – herunder forsikring, og sørger for udlevering af dette til vært, og skolen.
  7. Transportudgifter, der hidrører praktikaftaler under punkt 1, dækkes af UU. For øvrige praktikaftaler gælder, at transportudgifter inden for et område, der dækker de tre lokalsamfund i skoledistriktet samt Holstebro By, dækkes af Tvis Skole. For praktikaftaler uden for dette område gælder, at differencen - grundet længere afstande - dækkes af eleven selv.

* UEA = Uddannelses- Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering.

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 20.04.2023