Retningslinier for udlån af skolens lokaler

Skolens personale

Skolens lokaler, herunder Fuglsang, kan udlånes til skolens ansatte til familiefester o.l. Dog kan lærerværelse / personalerum ikke benyttes.

Rengøring

Skolen afleveres i samme rengjorte stand, som den er modtaget. Skønnes det nødvendigt med ekstra rengøring efter udlån, fremsendes regning til låner. Inventar og service skal efter udlånet befinde sig i de lokaler / skabe
hvor det oprindeligt var anbragt. Der betales for beskadiget / ødelagt service og inventar.

Ansøgning

Der skal forinden ansøges på kontoret, og laves aftaler om hvilke lokaler der benyttes. Lokalet / lokalerne skal bookes i Personaleintra og der skal endvidere skrives i kalenderen i Intra, at der holdes fest.

Private personer og private foreninger / forbund m.v.

Skolen udlejes / udlånes ikke til private personer og private foreninger / forbund m.v.

Udlån til foreninger under Folkeoplysningsudvalget

Skolen udlånes til foreninger under Folkeoplysningsudvalget (herunder Tvis Kulturelle Samvirke). Se særskilte retningslinier.

Udlån til gamle elever til afholdelse af jubilæumsfester

Skolen kan udlånes til gamle elevfester jf. samme retningslinier som for udlån til skolens personale.

Aflåsning

Der udleveres nøglebrik og alarmkode inden arrangementet. Dette aftales med teknisk serviceleder / kontoret.
Fuglsang: Henvendelse til personalet på stedet.

Idrætsforeninger og -klubber

Skolen anviser gymnastiksalen til idrætsforeninger og -klubber. Kultur- og fritidsafdelingen udsender regning 2 gange årligt på gebyr.

Idrætsforeninger og klubber i forbindelse med stævner og større arrangementer

Skolen udlånes til idrætsforeninger og -klubber i forbindelse med stævner / større arrangementer med overnatning og lignende. Se særskilte retningslinier.

Lokale foreninger

Skolen udlåner lokaler til møder i lokale foreninger.

Rengøring

Lokalet afleveres i samme stand som modtaget.

Aflåsning

Der udleveres nøglebrik og alarmkode inden arrangementet. Dette aftales med teknisk serviceleder.

Holstebro Musikskole

Skolen anviser musiklokale til Holstebro Musikskole til undervisning af lokale elever.
Lokale samt inventar afleveres i samme stand som modtaget.

Ungdomsklub, juniorklub

Skolen anviser gymnastiksal til Ungdomsklub og juniorklub.

Leje

Der betales 24,- pr. time. Regning udsendes fra skolens kontor.

Ungdomsskolen

Skolen anviser faglokaler til Holstebro Kommunale Ungdomsskole.

 

keyboard_arrow_up