Udlån af lokaler til klassearrangementer

Nedenstående regler gennemgås for alle forældre ved starten af alle arrangementer af en af de ansvarlige
forældrerepræsentanter.

  • Tvis Skole stiller gerne ude og indeområder til disposition for klasserådene til arrangementer på de enkelte årgange.
  • Dato og område (f.eks. lokaler) bestilles ved personlig henvendelse til skolens kontor. Skolens sekretær giver tilladelsen og skriver arrangementet i skolens kalender på lærerintra og forældreintra og udleverer samtidig disse retningslinjer. (der skal udfyldes skema med data på den / de ansvarlige forældre).
  • Skolens ledelse og teknisk serviceleder orienteres samtidig af sekretæren.
  • I forbindelse med bestilling oplyses, hvilke forældre der er de ansvarlige for arrangementet.
  • Det er de pågældende forældres ansvar at sørge for, at retningslinjerne i denne skrivelse overholdes. Det er også disse forældres ansvar, at der føres tilsyn med eleverne under arrangementet, så ulykker og skader af enhver art undgås.
  • Følgende lokaler kan efter ønske stilles til rådighed: Fælleslokalet ved 8. klasserne, hjemkundskab, tilstødende gangarealer mellem nr. 18 og nr. 2, gymnastiksal samt toiletter indenfor disse områder.
  • Det er ikke tilladt at være på skolens bibliotek, samt ved øvrige computerområder på skolen. Skolens computere må således ikke anvendes. Der opstilles afspærringsskærme (kan tages fra fællesrummet) så der ikke fysisk er adgang fra til disse områder.
  • Ligeledes udlånes skolens øvrige faglokaler og klasselokaler kun, hvis der er en ansvarlig lærer der har givet tilladelse og / eller vedkommende er til stede i lokalet hele tiden under brug af pågældende lokale. Skolens udeområder står til rådighed (fx legepladser, sportsplads, multibane og indre grønnegård).
  • Det gælder for alle såvel anvendte inde- som udeområder, at de skal afleveres i samme stand som de blev modtaget. Vær specielt opmærksom på oprydning og optælling i hjemkundskab og gymnastiksalen. Husk at tømme skraldespande / sække. Skal smides i container ude ved tandlægeskuret.
  • Brug af skolens øvrige faciliteter som fx grill, aftales med skolens serviceleder.

Udlån af lokaler til klassearrangementer

Disse retningslinjer er udarbejdet på Tvis Skole og godkendt i skolebestyrelsen i maj / juni 2007.

 

keyboard_arrow_up