Ordensregler

 1. ​Eleverne skal til enhver tid følge henstillinger, som skolens personale giver.
 2. Boldspil er tilladt på de anviste områder.
 3. Sneboldkast må finde sted på sportspladsen.
 4. Skolens område må undtagelsesvis forlades i frikvartererne med tilladelse fra klasselærer eller kontoret.
 5. Gå stille på gangene.
 6. Skolens bygninger, inventar, bøger og andet materiel skal behandles omhyggeligt. Beskadigede og bortkomne ting kan forlanges erstattet.
 7. Eleverne siger omgående til klasselæreren, hvis de har beskadiget noget på skolen eller opdager, at et eller andet er i uorden eller ødelagt, så skaden kan blive udbedret.
 8. Hvis elever får mellemtimer eller ventetid, skal skolen anvise lokale eller område til ophold.
 9. Elever i 8.- 9. kl. må anvende discmen / mp3 afspillere i pauserne.
 10. Mobiltelefoner må bruges af elever i frikvartererne på 5.-6.-7.- 8.-9. årgang. Mobiltelefoner må ikke anvendes til billedoptagelse, og hvis de anvendes med musikfunktion skal der bruges headset. De skal være slukkede i timerne, men må dog anvendes når den enkelte lærer giver lov, eksempelvis til anvendelse som lommeregner og ”lektiebog”.

  Ved overtrædelse af disse mobiltelefonregler beslaglægges telefonen og afleveres på kontoret. Første gang kan den afhentes ved skoledagens afslutning. Ved gentagne overtrædelser indenfor samme skoleår beslaglægges den en uge. Forældre kan dog ved personligt fremmøde til enhver tid afhente beslaglagte mobiltelefoner i kontorets åbningstid.

Disse ordensregler er gældende fra skoleåret 2011/12.

 

keyboard_arrow_up