Princip vedr. omfanget af forældrebetaling

 • Bornholmerturen i 7. klasse og turen til København i 9. klasse er skolerejser og derfor fuldt forældrefinansieret. Transporten frem og tilbage er gratis (der søges frirejse hos DSB). Forældrene indbetaler det budgetterede beløb til skolen inden eleverne tager af sted. Skolen betaler for de voksnes deltagelse. Evt. overskud på forældrebetalingen går i klassekasserne eller tilbagebetales til forældrene.
 • Turen til Naturskolen i Thorsminde i 5. kl. er delvist forældrefinansieret. Forældrene betaler et beløb på kr. 75 pr. dag til kost. Beløbet betales inden turen. Skolen/skoleforvaltningen betaler opholdet og materialer. Skoleforvaltningen betaler bustransport t/r. Skolen betaler for de voksnes deltagelse.
 • Dagsturen i dec. til Hjerl Hede i 4. klasse er finansieret af skolen. Forældre hjælper med transporten.
 • Kolonien for 0.-2. klasse på Venø er delvist forældrefinansieret. Forældrene betaler max. 75 kr. pr. dag i kostpenge og Lærkereden afholder øvrige udgifter. Skolen og Lærkereden betaler for de voksnes deltagelse.
 • Ved alle andre klasseture ud af huset med overnatninger eller overnatninger på skolen kan der opkræves et beløb på 75 kr. i kostpenge pr. dag.
 • Forældrene betaler bortkomne eller beskadigede materialer, som barnet har lånt af skolen.
 • Hvis et barn ødelægger eller beskadiger skolens / SFHens ejendom, opkræver skolen / SFHen erstatning fra forældrene.
 • Ved skolefester eller andre arrangementer hvor elever og forældre inviteres, kan skolen / SFH opkræve deltagerbetaling til dækning af instruktører, musikere m.m.
 • Skolen har på kontoret en lille bod, hvor forældre / børn kan købe lommeregnere, passere, tegnetrekanter m.m.
 • I forbindelse med valgfag (fx motorlære) kan der aftales at eleverne selv dækker større materialeudgifter eller fx reservedele til egne knallerter.
 • Skolens madordning drives af elevrådet sammen med en ekstern leverandør. Forældrene betaler maden.
 • Elevrådet driver skolens bod. Elevrådet fastsætter selv priser for brød mv. Elevrådet disponerer over et evt. overskud og kan i samråd med elevrådskontaktlæreren og skolens ledelse afgøre, hvortil det skal bruges (fx tilskud til arrangementer).
 • Skolen har en frivillig frugtordning, hvor frivillige frugttanter skærer frugt ud og uddeler dette i 10 frikvarteret. Ordningen finansieres ved forældrebetaling samt et EU tilskud. Der laves et årligt regnskab, og der opkræves ud fra slutresultatet et nyt forældrebetalingsbeløb ved starten af et nyt skoleår. Dette beløb har indtil nu været 150 kr. dækkende et helt skoleår.
 • Forældrene / forældrerådet kan beslutte, at der indbetales småbeløb til en klassekasse. Klassekassen bestyres som udgangspunkt af forældrene.
 • I Juniorklubben på Fuglsang betaler forældrene et tilskud til lidt dyrere aktiviteter ud af huset (f.eks. bowling og biografture). Desuden betales halvdelen af materialeudgifterne når man vælger at fremstille nogle dyre ting. Der betales endvidere et mindre beløb til udgifter/mad ved overnatninger og ”fritterfester”.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 8. februar 2012.

keyboard_arrow_up