Principper vedrørende fagfordeling

 

  1. Børnene bør undervises af fagligt kompetente lærere i alle fag (dvs. lærere med linjefagsuddannelse eller erfaring / kurser på samme niveau)
  2. Der dannes lærerteams omkring de enkelte klasser ud fra et fagligt professionelt synspunkt
  3. Der tilstræbes at begge køn er repræsenteret i alle klasser
  4. Der bør tilstræbes at en lærer kun er klasselærer i én klasse
  5. Klasselærerfunktionen bør baseres på mindst 6 ugentlige lektioner

Disse principper er revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 10.12.2015.

keyboard_arrow_up