Principper angående erhvervspraktik i 9. klasse

Procedurer i forbindelse med erhvervspraktik ændres fra august 2008, hvor ny vejledningslov træder i kraft.

Erhvervspraktik er i Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) regi et tilbud til uafklarede elever med særligt behov for vejledning.

På Tvis Skole finder vi det imidlertid vigtigt, at alle elever i 9. klasse sikres mulighed for at kunne deltage i en uges erhvervspraktik. Erhvervspraktikken skal derfor indgå i skolens UEA undervisning i 9. klasse med uddannelsesvejlederen som konsulent. Erhvervspraktik organiseres efter følgende principper:

  1. UU-vejlederen afklarer, hvilke elever der har behov for et praktikophold som en vejledningsaktivitet for at afklare et fremtidigt uddannelsesforløb. Hvis ikke disse elever selv kan lave en forhåndsaftale, indgås denne med hjælp fra UU.
  2. De resterende elever laver selv forhåndsaftaler med arbejdsgivere omkring praktikophold.
  3. For elever, der har brug for hjælp til denne opgave, er det skolens opgave at assistere med at finde en praktikplads.
  4. Hvis der ikke kan skaffes praktikpladser til enkelte elever, sikres de pågældende i stedet anden form for UEA* undervisning på skolen i denne uge.
  5. Skolen afleverer aftaler under punkt 2 og 3 til UU senest 4 uger før start på praktikperioden.
  6. UU laver det endelige dokument til vært og elev – herunder forsikring, og sørger for udlevering af dette til vært, og skolen.
  7. Transportudgifter, der hidrører praktikaftaler under punkt 1, dækkes af UU. For øvrige praktikaftaler gælder, at transportudgifter inden for et område, der dækker de tre lokalsamfund i skoledistriktet samt Holstebro By, dækkes af Tvis Skole. For praktikaftaler uden for dette område gælder, at differencen - grundet længere afstande - dækkes af eleven selv.

* UEA = Uddannelses- Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering. Disse principper er udarbejdet af skolebestyrelsen på Tvis Skole den 13. maj 2008 og gældende fra skoleåret 2008/2009, og revideret den 18. februar 2009.

keyboard_arrow_up